BuggyBoard Maxi Neonato Trio Synchro

BuggyBoard Maxi
 
Buggyboard Maxi fits Neonato, Trio Synchro
 
Neonato Trio Synchro
 
 
 
 

Maxi

31 cm.
0 in.
Connector position 6

Arm setup 3